Teksten
Dit is een lopende reclame Liefde is het beste in jezelf en in de ander naar boven halen.                                                                 Ben ik een menselijk wezen met spirituele gedachten of ben ik een spiritueel wezen met menselijke gedachten?       De keuze is aan mij blijkbaar!!                                                                 Verstandige mensen spreken uit ervaring, nog verstandigere mensen spreken uit ervaring niet.                                                                 Ik wenste niet te leven wat niet het leven was, leven is zo kostbaar.                                                                 Ervaring is als een lamp op je rug, het verlicht alleen het pad wat reeds gelopen is.                                                                 Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.                                                                 Levende wezens zijn in wezen boeddha's. Het is als water en ijs. Zonder water is er geen ijs, behalve de levende wezens zijn er geen boeddha's                                                                 Om vertrouwen te krijgen in zijn eigen weg hoeft een strijder van het licht niet aan te tonen dat een ander de verkeerde weg volgt.                                                                 Het betere is de vijand van het goede.                                                                 Leer te zwemmen in je diepste gedachten en je zal nooit verdrinken.                                                                 Jarenlange ervaring zegt niets, men kan het al jarenlang verkeerd hebben gedaan.                                                                 Voed de hongerigen, bezoek de zieken en bevrijd hen die onrechtvaardig gevangen zijn.                                                                 Als je voor een ander iets kunt doen zonder je een goed mens te voelen, dit vanuit schuldgevoel te doen of aan een tegenprestatie te denken, heeft zelfs een klein gebaar iets groots.                                                                 Een wonder is geen bewijs van dat wat onmogelijk is; het is slechts een hulpmiddel om aan te tonen wat mogelijk is.                                                                 Zoek niet, streef niet; laat de geest in zijn natuurlijke staat rusten.                                                                 Ik ben van na de oorlog, laten we dat zo houden.                                                                 Iedere dag kan je laatste zijn, zorg daarom dat het altijd een goede is.                                                                 Dit is een lopende reclame

Hoe snel werkt Therapie?? Therapeutische Integratie


Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht

Emotional Intelligence - Working on your true Force (English version)

Wie ben ik?? De IK-illusie

Relaties 'Intimiteiten-profiel'

Stress 'Volksvijand nummer EEN'

Passieve Agressie en Huiselijk Geweld

Agressie, Agressief gedrag en Agressiviteit

Parentificatie 'Gedwongen Geven en/of Nemen

Parentificatie en de therapeut

Scriptie 'Het Enneagram als diagnose bij Psycho-Hypno-therapie'

Boekbeschrijving 'Multi Personality Syndrom' van Michaela Huber


Trefwoordenlijst

Trefwoordenlijst Psychologie


Geleide Visualisaties en Meditaties

Oefeningen voor Geleide Visualisaties en Meditaties


Spiritueel

Spirituele Teksten


Boeken

BoekenlijstDe Intelligentie van het 'BEWUST' zijn,
de bevrijding uit de doolhof van destructieve belevingen van de wereld

Illusies, een vorm van verdringing
Soms zie je het voor je ogen gebeuren, een volwassene gedraagt zich op zijn zachts gesproken vreemd, zijn of haar emoties spelen in een keer onverklaarbaar op, reacties vinden plaats die niet in verhouding staan tot datgene wat er op dat moment plaatsvindt en gevoelens spelen op waar de desbetreffende persoon nog uren, dagen, soms weken last van heeft.

En als men dan later met de desbetreffende persoon praat en vraagt wat er toch aan de hand was, krijgt men zelden een duidelijk antwoord en in vele gevallen een uitleg die lijkt op verdediging van iets wat de persoon zelf niet kan verklaren.

Dit kan verklaard worden door het fenomeen dat voor een gedeelte ons volwassen leven wordt beheerst door illusies (overtuigingen) waarmee we de pijnlijke gevoelens van niet of nauwelijks verwerkte (emotionele) gebeurtenissen verdringen. En het zou allemaal nog niet zo vreemd en onduidelijk zijn als dit (emotionele) gebeurtenissen zouden zijn die nog in ons bewuste bewustzijn aanwezig zijn of laatstelijk nog hebben plaats gevonden maar juist de meest pijnlijke (emotionele) gebeurtenissen van de gemiddelde mens vinden plaats in zijn vroegste jeugd en pubertijd. Sterker nog, de periode waarin de mens het sterkst gevormd wordt tot wat hij of zij is en hoe de wereld beleeft en ge´nterpreteerd moet worden, vindt plaats in de eerste drie tot vier levensjaren van de mens.

Daarnaast spelen onze wezenlijke behoeften een belangrijke rol in onze beleving van de wereld. Nogal eens hebben we een diep verlangen in ons, een wezenlijke behoefte die vraagt om bevrediging en die om allerlei redenen niet bevredigt wordt waardoor we in een negatieve spiraal van gevoelens terechtkomen. Heel dikwijls ondermijnen we zelf onze diepste verlangens door overtuigingen (illusies) die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd. Deze overtuigingen kunnen zo diep ons leefsysteem aantasten dat dit op de wat langere termijn zelfs onze vitaliteit en levenslust ondermijnt.

En ook onze zingeving kan worden aangetast. Voor eenieder geldt Ĺals iemand eenmaal een redelijke mate van succes bereikt heeft in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het leven op het gewone niveau, moet die persoon in existentieel en spiritueel opzicht groeien om gezond en gelukkig te blijvenĺ. Maar als de illusies en afweermechanismen de groei blokkeren kan de draagkracht van de persoon wezenlijk aangetast worden.

Veel tekst op deze website beschrijft wat er gebeurt als we geen aandacht aan, noem het maar, geestelijke hygiŰne besteden. We onderhouden ons lichaam, voeden het goed en sporten om het op een goed peil te houden. Ons denken onderhouden we door te leren en te groeien in de maatschappij. Maar hoe zit het met het geestelijke onderhoud, de emoties, de overtuigingen, met de zingeving, met de werkelijke beleving van de wereld. Door geestelijke hygiŰne en geestelijk onderhoud, meestal in samenwerking met een therapeut of Mental Coach, kan onze geest groeien, zich ontwikkelen en daardoor onze vitaliteit en levenslust bevorderen.

Ben je ook op zoek naar wezenlijke groei en meer inzicht in je werkelijke ZIJN dan hopen wij dat de bovenstaande teksten een bijdrage kunnen leveren voor je werkelijke zingeving in deze wereld.

Tekst