Spiritualiteit

“Om een boeddha te vinden, hoef je alleen maar je eigen aard te zien”
Bodhidharma

Het hoogste ideaal wat je als mens kunt bereiken is het doorgronden en realiseren van je ware aard. Velen van ons zijn geassocieerd met de valse overtuigingen en illussies die wij hebben over onszelf en de wereld. Deze zijn gevormd in onze eerste levensjaren, waarin wij geleerd hebben te overleven door het aanleren van bepaalde strategieen om met de werkelijkheid om te gaan. Met andere woorden: wij denken dat wij onze persoonlijkheidsstructuur oftewel ons ego zijn.
Wij zijn gaan geloven dat deze mentale, emotionele- en gedragspatronen onze ware identiteit vormen. Zij zijn echter onze “beschermer”. Hoe meer wij geassocieerd zijn geraakt met deze beschermer, des te verder zijn wij verwijderd geraakt van onze ware aard. De onsterfelijke ziel, die van nature heel is.

Het ontwikkelen van bewustzijn is ons insziens een eerste stap in de richting van het doorgronden van je ware aard.
Voor ons is het enneagram de plattegrond die het gebied van het ego in kaart brengt. Dat nemen wij als uitgangspunt voor het richten van onze aandacht op onze automatische gedachtenpatronen en -handelingen.

Wanneer wij onze persoonlijkheidsstructuur doorzichtig maken, schijnt daardoorheen steeds duidelijker de contouren van wie wij zijn, voorbij het niveau van de persoonlijkheid. Dan gaan wij een van de negen kwaliteiten van liefde belichamen, zoals genoemd in het enneagram, en tonen wij onze ware aard.

Binnen onze praktijk en tijdens onze lezingen en workshops enneagram en persoonlijke kracht, gaan wij ervan uit dat de mens op aarde is met een specifiek en van te voren zorgvuldig uitgekozen doel. Dat doel is voor ieder mens volstrekt uniek en heeft te maken met het vormgeven van een facet van Liefde. Uit deze gedachte volgt dat wij ervan uitgaan dat een ziel meerdere malen op aarde incarneert om leerprocesse te doorlopen.

Het werk van spirituele ontwikkeling gaat dus over het herstellen van het contact met de de spirituele diepte van onze ziel.
Het is leren hoe wij volledig aanwezig kunnen zijn in het hier en het nu, alles aanvaardend wat er is.
Het is het onderzoeken van onze concrete ervaringen. De gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwordingen die hierbij een rol spelen. Vanuit een houding van benieuwd zijn van wat er in ons leeft. Zonder oordeel.

Spiritualiteit is een individueel ervaren van de diepste waarheid over jezelf, de wereld en het universum. Ons insziens heeft ieder mens het recht om een volstrekt uniek en persoonlijk antwoord te geven op de vraag naar de weg van de mens. Op zijn eigen wijze en wanneer hij daaraan toe is. Het volgen van de roep van de ziel kan niet afgedwongen worden door politici, religies of door wie dan ook.

“ Met iedere mens is er iets nieuws ter wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets. Een ieder is in staat zich te herinneren dat hij in zijn hoedanigheid enig is ter wereld en dat zijns gelijke nog niet op aarde is geweest. Want ware zijn gelijke reeds hiet geweest, hij zou er niet behoeven te zijn. Iedere enkeling is een nieuwe verschijning op aarde en zijn taak is het, zijn aanleg te vervolmaken in deze wereld.”

Uit: Martin Buber “ De weg van de mens”