EMDR
Eye Movement Desentisation & Reprocessing Therapie
Dit is een lopende reclame                                             Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.                                             Dit is een lopende reclame

Iedereen kan in het leven te maken krijgen met een ingrijpende gebeurtenis. Hierbij moet je denken aan een verkeersongeval, het overlijden van een dierbare of het ervaren van (zinloos) geweld. In eerste instantie geeft dit gevoelens van angst, hulpeloosheid en ontreddering. Het kost vaak moeite en energie om dan de draad van je leven weer op te pakken en zoĺn ervaring een plek te geven.
In sommige gevallen lukt dit niet met hulp van de omgeving of op eigen kracht. Dan kun je last krijgen van dromen, herbelevingen, vermijden van dingen die aan de gebeurtenis refereren of wordt je schrikachtig. Er kunnen beperkingen ontstaan in je dagelijkse functioneren omdat je bijvoorbeeld prikkelbaar wordt. Of ergere klachten krijgt.

EMDR: wanneer je bent blootgesteld aan een schokkende ervaring en hierdoor belemmerd wordt in je dagelijkse functioneren of in het gelukkig beleven van de wereld.


In 1987 ontdekte Francine Shapiro een methode om dergelijke onprettige gebeurtenissen en de daarbijbehorende negatieve beelden, emoties en belemmerende gedachten te verwerken.
Deze methode, EMDR, werd al snel een succes omdat het een redelijk snelle en klantvriendelijke manier is om trauma te behandelen.

In het kort komt het erop neer dat in het hier en nu wordt gewerkt met een traumatische herinnering, terwijl de therapeut handbewegingen maakt voor de ogen van de klant. Dit zorgt ervoor dat, net als in de REM slaap, negatieve gedachten en gevoelens een plek krijgen en de ermee samenhangende emotionele lading verdwijnt.

EMDR wordt uitgevoerd op basis van een vastgelegd protocol, waarin een aantal stappen worden genomen in een vaste volgorde:
- Intake
- Voorbereiding op EMDR
- Identificatie van het meest beladen beeld van de herinnering
- Het formuleren van de bijbehorende negatieve gedachte
- Het formuleren van een positief tegenovergestelde gedachte
- Het benoemen van de emotie en een beoordeling van de bijbehorende emotionele spanning
- Desensitisatie
- Installatie van de nieuwe situatie waarin het oude beeld geen spanningen meer oplevert en de negatieve gedachte is veranderd.
- Afsluiting

Aan het einde van de behandeling is de cliŰnt in staat om aan de traumatische herinnering terug te denken zonder dat dit nog veel spanning oplevert.
De schokkende ervaring krijgt een passende plek in de levensgeschiedenis.

EMDR werkt bij recente schokkende gebeurtenissen waaraan je bent blootgesteld, maar is ook geschikt voor de verwerking van oude angst en trauma.

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'