Relatie-Counseling
Dit is een lopende reclame <marquee align="middle" width="500" style="face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1> <span style="font-weight: 400; font-variant: small-caps"> <FONT face="Verdana" color=#3B3B3B size=-1><Strong>                                             Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.</strong>                                             </marquee> Dit is een lopende reclame


Partners
Relatiet-Counseling, voor twee partners dus ook werken met 2 therapeuten die partners zijn. Door onze verschillen als man en vrouw en onze verschillen in kwaliteiten vullen we elkaar juist tijdens relatie-counseling aan.

In een gezonde relatie ondervinden partners verbondenheid. Zij ervaren plezier, verrijking en verdieping. Zij brengen in zichzelf en in de ander het beste naar boven. Op minimaal 5 van de 9 aspecten van intimiteit vinden zij elkaar. Zij zijn verbonden met hart, ziel en lichaam.

Ik heb veel dagen verspild:
Voor alles wat ik had moeten
denken en niet heb gedacht.
Voor alles wat ik had moeten
zeggen en niet heb gezegd.
Voor alles wat ik had moeten
voelen en niet heb gevoeld.
Voor alles wat ik had moeten
doen en niet heb gedaan.
Vraag ik je om vergiffenis


Een hartsverbinding hebben en onderhouden is datgene op aarde wat het dichtste komt bij de eenheid voorbij de dualiteit. Het is een leertraject, waarin jij jezelf en de ander maximaal kunt tegenkomen.

Wanneer je behoefte hebt aan verdieping op een of meerdere aspecten in je relatie en je hebt als uitgangspunt dat jullie samen willen kijken en emotioneel/spiritueel willen groeien in bewustzijn, dan is relatiecounseling een mogelijkheid.

Als echtpaar werken wij vanuit onze therapeutische achtergrond, we gebruiken het enneagram als ondersteuning voor persoonlijke- en spirituele groei. Maar vooral werken wij als man en vrouw die samen leven, groeien en genieten. Waardoor wij steeds meer licht ervaren in onszelf en ons bestaan.

Dat betekent dat wij ondersteuning bieden vanuit zowel een mannelijk als een vrouwelijk perspectief, als ook vanuit een gezichtspunt dat beiden overstijgt.

Omdat wij ervan uitgaan in ons leven dat wij spirituele wezens zijn in een menselijk lichaam, is ook het herstel van de verbinding met de Eenheid onderdeel van hoe wij werken. Het spirituele pad dat hieraan ten grondslag ligt is de Cursus in Wonderen.

Een relatiecounseling bestaat uit een gezamenlijke intake door ons beiden, waarin wij analyseren waar de sterke en zwakke punten liggen in de relatie en wat ieders individuele bijdrage is aan de dynamiek van de relatie.

Vervolgens doen wij een voorstel waarbij in de meeste gevallen een of meerdere individuele sessies kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat elk van de partners gaat kijken naar zijn/haar aandeel en bereid moet zijn om therapeutisch te werken.
Relatiecounseling is daarom niet geschikt voor paren die in een ernstige crisis verkeren en afstevenen op een echtscheiding.

Tenslotte sluiten we af met een gezamenlijke sessie, waarin hetgeen behandeld is wordt ge´ntegreerd.

Het is ook mogelijk om in het kader van samen verder verdiepen en genieten alleen een gesprek te hebben met een van ons of met ons beiden.

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'