Werken met het Enneagram

MET ZELFBEWUSTZIJN WERKEN AAN EEN UITGEBALANCEERD ZELFBEELD

Negen verschillende persoonlijkheidsstructuren met hun levensvisies

Deze negen beschreven persoonlijkheidsstructuren zijn ontstaan uit een model over de psychische ontwikkeling van de mens dat het Enneagram wordt genoemd. Dit woord bestaat uit het Griekse Ennea, dat negen betekent en grammos, dat staat voor punten.

De gids voor psychologische en spirituele groei.
"ontdek wie je bent" en wees zo!


Het Enneagram bestaat uit negen verschillende persoonlijkheidsstructuren die ontstaan zijn vanuit verschillende levensvisies. Elke levensvisie wordt gevormd vanuit een specifieke emotionele gerichtheid en fixatie, die in de vroegste kindertijd als overlevingsstrategie is ontwikkeld. Niet veel mensen zijn zich werkelijk bewust van deze emotionele gerichtheid en fixatie die ze drijft, omdat het bij velen een blinde vlek is. En deze emotionele gerichtheid en fixatie vormt en be´nvloedt onbewust onze denkwijze en de manier waarop we op onze omgeving reageren.
Je leert de achtergronden van het model, het ontstaan van de persoonlijkheidsstructuur, de negen persoonlijkheidsstructuren, de wijze waarop ze hun gerichtheid uiten in een-op-een relaties, in sociale situaties en op gebied van persoonlijk welzijn oftewel zelfbehoud.

Waarom werken met het enneagram ?
Het enneagram is een instrument dat je een kan geven op je wens voor individuele ontwikkeling, je een stap voorwaarts kan laten maken in je persoonlijke groei. Het is anders dan andere methodieken omdat het een individuele benadering is, die op samenhangende wijze de kern aanpakt van je persoonlijke thematiek. Het enneagram beschrijft negen verschillende persoonlijkheidstypen, oftewel negen verschillende belevingen om de werkelijkheid waar te nemen, de wereld te begrijpen, pijn te vermijden, jezelf te uiten en te verdedigen, je gelukkig te voelen en te leren.

Wat levert het je op?
Het enneagram geeft je niet alleen inzicht in je gedrag, maar het richt zich vooral op je drijfveren, die je ertoe aanzetten een bepaalde levensstrategie te kiezen. Als je deze basismotivaties leert ontdekken en begrijpen, krijg je inzicht in je - vaak automatische- en meestal belemmerende gedachten, gevoelens, emoties en gedrag. Dit inzicht vergroot je vrijheid om keuzes te maken die dichter liggen bij wie je werkelijk bent.

Werken met het enneagram helpt je om het beste in jezelf en in anderen naar boven te halen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten. Het verruimt je blik en het breidt je mogelijkheden uit om meer succesvolle levensstrategieën te kiezen. Het helpt je om je valkuilen te omzeilen en onbenutte kwaliteiten te leren gebruiken.

Kortom: Werken met het enneagram biedt je de mogelijkheid om vanuit de basis, je eigen fundament te versterken.

Waar kan aan gewerkt worden?
Ontwikkelen van bewustzijn door:
1) Herkenning en acceptatie van de persoonlijkheidsstruktuur en de delen waaruit deze is opgebouwd door inzicht te krijgen in:

  • Je persoonlijke drijfveren en motivaties
  • De manier waarop je de werkelijkheid waarneemt
  • Het gedrag dat daaruit voortvloeit
2) Het vergroten van je emotionele intelligentie door:
  • Het verbeteren van vaardigheden, door uitbreiding van je gedragsmogelijkheden
  • Het bestuderen van je onderliggende overtuigingen en deze kunnen herkaderen
  • Het uitbreiden van je keuzevrijheid door uit je basispatronen te kunnen stappen
3) Het vergroten van persoonlijke effectiviteit door:
  • Coördinatie = het ontdekken van je positieve de kernbehoeften en het verder ontwikkelen hiervan.
  • Integratie= het harmonieuzer samen laten werken van je kernbehoeftes
  • Synthese= het vergroten van de eigen keuze om speels met de verschillende kernbehoeften.
Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'