Diagnostiek


Werken aan je zelf werkt bevrijdend!
in deze pagina's is het mogelijk om een korte zelfdiagnose te stellen.

Een diagnose kan een tipje van de sluier oplichten. Therapie kan zowel de sluier als de door de sluier bedekte problematiek wegnemen.


Diagnostiek volgens DSM-IV

Psychiaters en therapeuten stellen psychische stoornissen vast aan de hand van de Diagnostic and Statistical Manual, vierde editie, kortweg DSM-IV.
De gehanteerde termen in de DSM-IV zijn technisch.
Deze pagina's zijn herschreven in toegankelijke taal, met de waarschuwing dat het slechts inzicht geeft in een voorlopige diagnose maar dat die uiteindelijk altijd door een vakman gesteld of bevestigd dient te worden.

De eerste indicatie zijn de onderstaande twintig vragen. Wanneer een vraag op u of een naaste van toepassing is, kunt u erop klikken voor de diagnostische criteria.

Twintig vragen om u op weg te helpen
Vraag 1:
Bent u depressief? Voelt u zich meestal verdrietig en terneergeslagen? Zit u in de put... vindt u nergens meer iets aan... kan niks u meer schelen? Indien ja klik dan hier

Vraag 2:
Bent u wel eens manisch? Hebt u zich wel eens zo lekker, `high', opgefokt of prikkelbaar gevoeld dat u `uzelf niet was' en daardoor in problemen bent gekomen? Indien ja klik dan hier

Vraag 3:
Bent u bijzonder gespannen en nerveus, angstig of paniekerig? Voelt u zich altijd zenuwachtig en onrustig en tobt u te veel? Bent u buitensporig bang voor dingen waarvan u weet dat u er niet zo bang voor zou behoren te zijn, zodat u de gekste toeren moet uithalen om ze te vermijden?
Indien ja klik dan hier

Vraag 4:
Hebt u last van obsessies of compulsies (dwanggedachten of -handelingen)?
Indien ja klik dan hier

Vraag 5:
Wordt u achtervolgd door een buitengewoon traumatische gebeurtenis uit uw verleden?
Indien ja klik dan hier

Vraag 6:
Hebt u een probleem met alcohol of andere (verdovende) middelen? Is uw drank- of middelengebruik excessief; onbeheersbaar; een bedreiging voor uw gezondheid; de oorzaak van uw problemen thuis, op uw werk, of met andere mensen; of bent u er ooit door in aanvaring met de wet of in gevaarlijke situaties gekomen?
Indien ja klik dan hier

Vraag 7:
Hebt u een eetstoornis? Hebt u last van vreetbuien of dwangmatig purgeren, weegt u veel minder dan u zou moeten wegen, of maakt u zich buitensporig zorgen dat u te dik bent of wordt?
Indien ja klik dan hier

Vraag 8:
Hebt u een probleem met uw seksueel functioneren of gender-identiteit?
Indien ja klik dan hier

Vraag 9:
Hebt u problemen met slapen, slaapt u te veel of gebeuren er vreemde dingen met u terwijl u slaapt?
Indien ja klik dan hier

Vraag 10:
Bezorgt uw persoonlijkheid u meer last dan plezier? Functioneert u volgens denk- of gedragspatronen die u verhinderen te krijgen wat u hebben wilt of nodig hebt?
Indien ja klik dan hier

Vraag 11:
Bent u arts na arts afgegaan met zorgen over fysieke symptomen, uw fysieke gezondheid of uw uiterlijk - zonder voldoende hulp of geruststelling te krijgen.
Indien ja klik dan hier

Vraag 12:
Hebt u problemen met het beheersen van uw impulsen?
Indien ja klik dan hier

Vraag 13:
Hebt u weleens het vreemde gevoel niet in contact te staan met uw herinneringen, met uzelf of met de wereld om u heen?
Indien ja klik dan hier

Vraag 14:
Kunt u de diverse soorten stress waar u in uw leven onder komt te staan niet hanteren?
Indien ja klik dan hier

Vraag 15:
Raakt u soms het contact met de werkelijkheid kwijt?
Indien ja klik dan hier

Vraag 16:
Lijken uw geestelijke vermogens u in de steek te laten?
Indien ja klik dan hier

Vraag 17:
Zijn er vertragingen opgetreden in de ontwikkeling van uw kind met betrekking tot intellectuele, academische, motorische, communicatieve of sociale vaardigheden?
Indien ja klik dan hier

Vraag 18:
Heeft uw kind gedragsproblemen?
Indien ja klik dan hier

Vraag 19:
Is uw kind (of was u vroeger) hyperactief of gemakkelijk afgeleid?
Indien ja klik dan hier

Vraag 20:
Legt uw kind nog andere problemen aan de dag - wordt het moeilijk zindelijk, kan het er niet tegen van u te worden gescheiden of maakt het onbedwingbare, steeds herhaalde ticbewegingen of geluiden?
Indien ja klik dan hier


NBVH = Nederlandse Bond van Hypnotherapie
NVPA = Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'