Persoonlijke Groei


'Zodra jij je licht van bewustzijn laat schijnen op alles in je en om je heen wat nu in de duisternis is.
Zodra jij jezelf en de omgeving kunt observeren als een camera , die registreert, nauwkeurig, zonder vervorming of toevoeging.
Zodra jij dit kunt doen zonder oordeel, dan verandert dit niet-oordelend bewustzijn je leven.
Je wordt wakker voor wat er in je leeft, voor jouw eigen kracht en je groeit. Op je eigen manier, in jouw tempo en wanneer het jouw tijd is.
En dan kun je erop vertrouwen dat jouw geest zich ontvouwt en dat je wordt gedragen'.

De Zoeker
Als verscheurd voelde ik mijn zoeken
naar dat wat ik ooit geweest was,
onschuldig, onbewust, onbezorgd.
Adem werd afgesnoerd terwijl het besef in mij doordrong wat ik verloren was.


Wanneer je op een aantal levensgebieden zoals werk en relaties reeds succesvol bent, wil je natuurlijk ook succesvol blijven. Het geheim hiervoor is dat jij jezelf blijft ontwikkelen op emotioneel en spiritueel gebied.
Persoonlijke groei, heeft als resultaat dat je in contact komt met je ware kracht. Dat wil zeggen: Dat je in het moment in contact bent met wat je denkt, wat je voelt en wat je wilt doen. Dit gebeurt vanuit ware innerlijke leiding en een volwassen, ongesluierd bewustzijn. Je geest is rustig en geeft je de weg aan, je gaat doen wat je wilt en je bent in verbinding met je eigen gevoel en daarmee in waar contact met de ander.

Wat is het?
Centraal in persoonlijke groei staat een fundamenteel aspect van alle spirituele paden namelijk zelfkennis. Transformatiewerk bestaat uit drie basiselementen:
Ľ Aanwezigheid: het bewust en opmerkzaam in het leven staan.
Ľ Zelfobservatie: om onszelf zo objectief mogelijk te leren zien en ons zelfinzicht te vergroten, om de ware motieven achter ons gedrag te kunnen herkennen en begrijpen
Ľ Integratie: het kunnen plaatsen van onze ervaringen in het licht van een grotere context of betekenins.

Emotionele intelligentie is de eerste ingang tot het leren herkennen van onze drijfveren en behoeften. Tegelijkertijd maakt emotionele intelligentie mensen effectief in het omgaan met zichzelf en met relaties.
Emotionele intelligentie is het vermogen om ons op de juiste wijze te verhouden tot onze emoties. Wij leven in een maatschappij waarin wordt gedacht dat wij boven alles rationeel zijn. Wij ervaren dat gevoelens lastig zijn en bijvoorbeeld al helemaal niet thuishoren op de werkplek. Wannneer wij met elkaar communiceren gaat het vooral over het onderwerp, denken wij. Maar wij stellen niet graag de onderliggende gevoelens ter diskussie, die de relatie beinvloeden of we hebben het ook niet over de manier waarop wij met elkaar communiceren. Dit is een van de grote problemen binnen relaties.

Dat wij emoties het liefst weg organiseren heeft te maken met het feit dat wij niet goed weten hoe wij ermee om moeten gaan. En dat terwijl zij het grootste deel van ons denken en ons gedrag sturen.
Elk gevoel draagt een boodschap in zich en heeft waarde en betekenis. Door emoties gerichte aandacht te geven en emotioneel bewustzijn te ontwikkelen kunnen wij leren emoties voor ons te laten werken.
Wanneer wij toegang hebt onze je eigen gevoelens en de vaardigheid bezitten om deze van elkaar te onderscheiden, zouden we er vervolgens op gepaste wijze expressie aan kunnen geven of de emoties er gewoon kunnen laten zijn, zonder er iets te mee doen, of wij kunnen ze eenvoudigweg loslaten. Pas dan kunnen wij onze emoties reguleren en is het mogelijk ons gedrag effectief te sturen.

Voor wie?
Voor mensen die willen Leven in plaats van overleven en die in hun authentieke kracht willen staan.
Mensen denken vaak dat ze problemen moeten hebben om bijvoorbeeld hulp te zoeken in de vorm van coaching of therapie. Maar als je emotioneel bewustzijn ontwikkelt, groeit jouw zelfkennis, wordt je zelfbewust en kun je jouw leven veel beter in overeenstemming brengen met je ware verlangens. Je wordt autonomer en relaties worden bevredigender.
Als wij emoties leren aanwenden voor het bereiken van een bepaald doel krijgen wij toegang tot kwaliteiten als concentratie, zelfmotivatie, zelfbeheersing en creativiteit.

Op welke manier?
Bij het individueel of groepsgewijze werken met mensen aan persoonlijke groei, maken wij gebruik van het enneagram als model voor zelfkennis en ontwikkeling op psychologisch en spiritueel gebied. Wij gebruiken het enneagram omdat het een model is dat de verbinding legt tussen spiritualiteit en psychologie. Deze twee kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Psychologie geeft ons inzicht in de manier waarop wij onze ware aard vergeten en als gevolg van onze socialisatie en datgene wat wij hebben meegemaakt, een heel repertoire van gevoelens, gedachten en strategieen hebben eigengemaakt om te kunnen overleven. Spiritualiteit geeft ons de mogelijkheid onszelf vrij te maken door ons te leiden naar de diepste waarheid over onszelf. Het enneagram biedt de mogelijkheid te beginnen met transformatiewerk op het punt waar een ieder van ons individueel is.

Op verzoek werken Joop en Marleen met groepen of wij werken individueel door middel van consulten.

Hoelang duurt het?
Afhankelijk van wat je wilt bereiken is transformatiewerk in principe een levenslang proces. Het meeste doe je zelf, maar soms heb je nieuwe input nodig. Dan kan het veel opleveren om een groep te doen of een aantal individuele sessies. Binnen deze sessies werken wij aan zelfkennis en aan persoonlijke kracht. Daarnaast staan vragen centraal als: wat geeft mijn leven zin, hoe geef ik dat vorm? Wat is liefde en hoe kan ik in meer liefdevol in mijn leven en in mijn relaties staan.
Jouw behoeften en tempo staan centraal bij de vormgeving van de begeleiding.

Terug naar 'Informatie diverse Therapievormen'