Workshop: Persoonlijke Kracht


De Zoeker
Als verscheurd voelde ik mijn zoeken
naar dat wat ik ooit geweest was,
onschuldig, onbewust, onbezorgd.
Adem werd afgesnoerd
terwijl het besef in mij doordrong
wat ik verloren was.


Workshop 'Persoonlijke Kracht'. Plaats: Le Verdier, Cajarc, Frankrijk

Soms zie je het voor je ogen gebeuren, een volwassene gedraagt zich op zijn zachts gesproken vreemd, zijn of haar emoties spelen in een keer onverklaarbaar op, reacties vinden plaats die niet in verhouding staan tot datgene wat er op dat moment plaatsvindt en gevoelens spelen op waar de desbetreffende persoon nog uren, dagen, soms weken last van heeft.

En als men dan later met de desbetreffende persoon praat en vraagt wat er toch aan de hand was, krijgt men zelden een duidelijk antwoord en in vele gevallen een uitleg die lijkt op verdediging van iets wat de persoon zelf niet kan verklaren.

Dit kan verklaard worden door het fenomeen dat voor een gedeelte ons volwassen leven wordt beheerst door illusies (overtuigingen) waarmee we de pijnlijke gevoelens van niet of nauwelijks verwerkte (emotionele) gebeurtenissen verdringen. En het zou allemaal nog niet zo vreemd en onduidelijk zijn als dit (emotionele) gebeurtenissen zouden zijn die nog in ons bewuste bewustzijn aanwezig zijn of laatstelijk nog hebben plaats gevonden maar juist de meest pijnlijke (emotionele) gebeurtenissen van de gemiddelde mens vinden plaats in zijn vroegste jeugd en pubertijd. Sterker nog, de periode waarin de mens het sterkst gevormd wordt tot wat hij of zij is en hoe de wereld beleeft en geÔnterpreteerd moet worden, vindt plaats in de eerste drie tot vier levensjaren van de mens.

En deze Illusies of overtuigingen weerhouden ons om in onze Ware Kracht te gaan staan.

Daarnaast spelen onze wezenlijke behoeften een belangrijke rol in onze beleving van de wereld. Nogal eens hebben we een diep verlangen in ons, een wezenlijke behoefte die vraagt om bevrediging en die om allerlei redenen niet bevredigd wordt waardoor we in een negatieve spiraal van gevoelens terechtkomen. Heel dikwijls ondermijnen we zelf onze diepste verlangens door overtuigingen (illusies) die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd. Deze overtuigingen kunnen zo diep onze beleving van het leven aantasten dat dit op de wat langere termijn zelfs onze vitaliteit en levenslust ondermijnt.

En ook onze zingeving kan worden aangetast. Voor eenieder geldt Ďals iemand eenmaal een redelijke mate van succes bereikt heeft in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het leven op het gewone niveau, moet die persoon in existentieel en spiritueel opzicht groeien om gezond en gelukkig te blijvení. Maar als de illusies en afweermechanismen de groei blokkeren kan de draagkracht van de persoon wezenlijk aangetast worden.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat niet zozeer je intelligentie (IQ) bepalend is voor je persoonlijk of maatschappelijk geluk, maar veeleer de wijze waarop je omgaat met je eigen emoties en gevoelens en die van anderen (EQ). Of je dat nu wilt of niet, je emoties en gevoelens bepalen voor een groot deel hoe je je gedraagt en beÔnvloeden zelfs je vaardigheden. Het zijn emotionele vaardigheden zoals: zelfkennis, invoelen in anderen en het vermogen tot samenwerken en deze zijn van doorslaggevend belang voor succes in werk en relaties, voor je zingeving en voor je levenslust.

Tijdens deze workshop krijg je zicht op je eigen gedachtespinsels en leer je emotionele valkuilen te doorzien. Zo kun je ongewenst gedrag ombuigen naar gewenst of succesvol gedrag. Je leert je in te leven in het gevoelsleven van anderen om uiteindelijk effectiever te communiceren.

Deze workshop is er op gericht wat er gebeurt als we geen aandacht aan, noem het maar, geestelijke hygiŽne besteden. We onderhouden ons lichaam, voeden het goed en sporten om het op een goed peil te houden. Ons denken onderhouden we door te leren en te groeien in de maatschappij. Maar hoe zit het met het geestelijke onderhoud, de emoties, de overtuigingen, met de zingeving, met de werkelijke beleving van de wereld. Door geestelijke hygiŽne en geestelijk onderhoud kan onze geest groeien, zich ontwikkelen en daardoor onze vitaliteit en levenslust bevorderen.

Ben je ook op zoek naar wezenlijke groei en meer inzicht in je werkelijke ZIJN dan hopen wij dat je meedoet aan deze workshop 'Persoonlijke Kracht'.
Joop Smulders en Marleen Jonker

Le Verdier, Cajarc, Frankrijk

Wil je je opgeven doe dit dan bij Joop Smulders,
telefoon Frankrijk: 0033565116471
telefoon Frankrijk mobiel: 0033688399623
Voor contact via email klik hier