Het Enneagram in het bedrijfsleven


De gids voor psychologische en spirituele groei.
"ontdek wie je bent" en wees zo!


Zelfbewust werken aan jezelf
Een workshop waar de deelnemers door vergroting van hun zelfbewustzijn ontdekken wat hun kracht en kernkwaliteiten zijn en eraan werken om deze te vergroten.

Uitgangspunt
‘Als iemand eenmaal een redelijke mate van succes bereikt heeft in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor het leven op het gewone bestaansniveau, kan hij/zij pas gaan werken aan zichzelf echt te leren kennen om te groeien’.

De reacties van deelnemers
Het enneagramtype Acht
‘Elk mens ontwikkelt zich in de loop der jaren en tijdens die ontwikkeling liep ik telkens weer op tegen het probleem dat mensen anders waren dan ik, ze reageerden anders, dachten anders maar vooral waren hun emoties en reacties zo anders. Er klonken woorden zoals ‘je moet me begrijpen’ en ik begreep maar niet waar men het over had. Dikwijls voelden deze opmerkingen ongemakkelijk en zelfs bedreigend aan en werden opzij geschoven door een continue interne druk om in actie te komen en te werken. Totdat ik ontdekte dat ik volgens de indeling van het Enneagram een type Acht ben en ik daarin ontdekte wat mijn primaire emotionele gerichtheid was en mijn diepste motivatie om het leven als mijn illusie in stand te houden.
Geschillen, onenigheid, dagindelingen, mijn reacties ten opzichte van mensen, mijn wantrouwen, ervaringen met leidinggeven en leidinggevenden, werkdrift, wijze van communicatie, levenslust en motivatie vielen op hun plaats in de heldere verklaringen van het psychologische model van het Enneagram’.

De Vier
‘Ik was net zo huiverig als ieder ander om mij via een test te laten indelen in een hokje met als naam een cijfer. Ik ben echter blij dat ik mij, door dit op zich gezond scepticisme, niet heb laten tegenhouden om mij er toch in te verdiepen. De herkenning die ik voelde en daarna ook velen om mij heen, was groot. Het besef dat mensen werkelijk wezenlijk van elkaar verschillen en dat een ander echt heel anders is dan ikzelf, was voor mij één van de belangrijkste ervaringen. Je realiseert je dat jouw bril roze is en dat je mensen met die roze bril benadert, terwijl zijn/haar bril bijvoorbeeld groen is. Hij/zij ervaart de realiteit dóór die bril, dus hij leeft echt in een andere realiteit dan jij! Door te (h)erkennen dat hij een groene bril draagt kun je over je roze bril tijdelijk een groene bril opzetten. En dan blijken de reacties en gedragingen van de ander veel beter te interpreteren, kun je zelf veel beter reageren en krijg je meer begrip voor zijn/haar doen en laten. Het verbetert de communicatie en de omgang tussen mensen wezenlijk.
Zonder de leer van de Enneatypes was het voor mij maar moeilijk voor te stellen hoe een ander precies werkt. Ik dacht eigenlijk dat iedereen ook wel een roze bril op had, maar dat ze dat nog niet konden erkennen.

Globale schets workshop
Gewerkt wordt aan vergroting van het zelfbewustzijn door middel van het Enneagram, een heldere theorie over persoonlijkheidsstructuren, over EGO, over karaktervorming en karakteruiting die de wereld van de menselijke ervaringen, het menselijk reageren en het menselijk gedrag helpt duidelijker te maken. Het Enneagram geeft inzicht in onze afweermechanismen waarmee we te vaak in een illusoire wereld leven, waarmee we ideeën en gevoelens over de werkelijkheid verwarren met de werkelijkheid zelf. Verder wordt er gewerkt met NLP, de stappen van Emotionele Intelligentie, Kernkwaliteiten en Communicatiestructuren.

Deelnemers Deze workshop is gericht op managers en leidinggevers die willen werken aan het verder ontwikkelen van hun persoonlijkheid en die de confrontatie met hun ware zelfbeeld niet uit de weg willen gaan.

Doel
Het versterken van je communicatie, je kracht en je kernkwaliteiten en het werken aan eigen valkuilen om efficiënter en meer succesvol te zijn.

Werkwijze
Deze workshop bestaat uit twee aaneen gesloten dagen, waarbij aan de deelnemers gevraagd wordt om de tussenliggende avond te benutten voor zelfstudie. Toegelicht wordt hoe de mens zijn/haar geest zich in de loop van de jaren ontwikkelt en welke reactiepatronen, gedragingen en gevoelens daar bij horen. Via een test krijg je inzicht met welke persoonlijkheidsstructuur (Enneatype) je jezelf hebt verbonden en via oefeningen wordt gewerkt aan meer inzicht in deze structuur. Ook wordt gewerkt aan de kracht en de kernkwaliteiten die horen bij jou persoonlijkheidsstructuur en aan het aanstippen van de interne blokkades van je persoonlijkheidsstructuur.
Tijdens de tweede dag werk je gericht aan het toepassen van je kracht en kernkwaliteiten in de omgang met andere mensen. Via cases en rollenspelen werk je aan de verbetering van deze kwaliteiten en aan het toepassen daarvan in communicatie, leidinggeven en motivatie.

Optioneel kun je later deelnemen aan ‘Persoonlijke Begeleiding en Coaching’ waarbij de uitslagen van de training als uitgangspunt dienen. Tijdens deze individuele sessies wordt, op zeer diep niveau, gewerkt aan het opsporen en verwerken van blokkades die in het verleden hebben gezorgd voor specifieke gedragseigenschappen die je zelf wilt verbeteren. Aan het einde van de workshop kun je zelf beslissen of je wilt deelnemen aan deze ‘Persoonlijke Begeleiding en Coaching’.

  Inhoud van deze training
 • Vergroting van je zelfbewustzijn als basis voor groei
 • Existentieel niveau, de opbouw van je persoonlijkheid
 • Wat is je echte primaire motivatie, je diepste drijfveer en je grootste verlangen?
 • NLP, het model van de werkelijkheid
 • Het Enneagram, bepaling van de negen persoonlijkheidsstructuren
 • Kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en je uitdagingen
 • Het Johari venster, de vier niveaus van communiceren
 • Emotionele intelligentie, het kunnen hanteren van gevoelens in de communicatie.
 • Communicatie, de Inhoud, het Proces en de Emotie. De juiste aansluiting vinden voor een optimaal communiceren met de ander
 • Forumbesprekingen, de verschillende Enneatypes
 • Verbetering en versterking van je Kracht en Kernkwaliteiten
 • Herkennen en werken aan je valkuilen, allergieën en je uitdagingen


Wil je je opgeven doe dit dan bij Joop Smulders,
telefoon Frankrijk: 0033565116471
telefoon Frankrijk mobiel: 0033688399623
Voor contact via email klik hier