Presentatie: Ontdekking van je Ware Kracht


De Zoeker
Als verscheurd voelde ik mijn zoeken
naar dat wat ik ooit geweest was,
onschuldig, onbewust, onbezorgd.
Adem werd afgesnoerd
terwijl het besef in mij doordrong
wat ik verloren was.


Deze presentatie gaat over emoties, wat zij ons te vertellen hebben, wat hun functie is, hoe wij hebben geleerd ze te vervormen en welke gevolgen dit heeft.
Joop Smulders en Marleen Jonker, Volksuniversiteit Haarlem

Als wij geen of weinig besef hebben van hetgeen er in ons omgaat, kunnen wij overspoeld raken door ons gevoel. Het slokt ons op en we kunnen er niet aan ontsnappen. Dat maakt ons stuurloos, onberekenbaar en onzeker. Wanneer we over emotionele intelligentie beschikken, zijn wij in staat onze emoties te reguleren. We zijn ons dan bewust van onze stemmingen in het moment en we zijn in staat om onze behoeften te onderkennen, te aanvaarden, te communiceren en om onze grenzen te trekken. Dat maakt ons zelfbewust en autonoom. Elk gevoel bergt een boodschap in zich en heeft waarde en betekenis. Gevoelens dienen zich op de juiste wijze te verhouden tot de omstandigheden. Alleen door hier gerichte aandacht aan te geven en bewustzijn te ontwikkelen, kunnen wij emoties voor ons laten werken in plaats van tegen ons. Bij voldoende belangstelling is een vervolg mogelijk.
Volksuniversiteit Haarlem

Wil je je opgeven doe dit dan bij Joop Smulders,
telefoon Frankrijk: 0033565116471
telefoon Frankrijk mobiel: 0033688399623
Voor contact via email klik hier