Workshop: Sex, Liefde en Relaties


Kan dat liefde zijn, wat elkaar opzuigt zoals een spons water?
William Blake

‘De liefde is rijk aan honing en aan gal’
Plautus 200 voor Christus


Deze workshop is erop gericht om de gal zoveel mogelijk te beperken en de honing rijkelijk te nuttigen;
Joop Smulders en Marleen Jonker, Volksuniversiteit Haarlem

Waar we in het leven instinctief en van nature het meest naar verlangen is een bevredigende liefdesrelatie. Een gelukkige verbintenis, die hartstochtelijk blijft en diepe emotionele voldoening schenkt en die in beide partijen het beste naar boven brengt. Zo’n verbinding behoort tot onze mogelijkheden.

Maar het ontbreekt velen van ons aan inzicht hoe je lief kunt hebben en hoe je seksualiteit kunt aanvaarden als een vanzelfsprekend onderdeel van je leven en als een geschenk dat je voedt en verrijkt. Er is geen leerschool voor de liefde, anders dan het leven zelf. Aan het aantal gebroken en vastgelopen relaties, de emotionele pijn en de seksuele frustratie kun je afmeten hoe hard deze leerschool is.

Over liefde en seks wordt vaak technisch gesproken, of medisch of het komt naar voren in grappen of erger nog, in het pornografische circuit. Gewoon open communiceren over waar je naar verlangt, waar je in de liefde tegen aanloopt, waarover je twijfelt of waarvoor je bang bent, daarvoor is nauwelijks een platform aanwezig.
Veel mensen hebben vragen met liefde voor zichzelf en liefde voor de ander. Met name op dit levensgebied ligt voor een ieder de beste mogelijkheid tot bewustwording, persoonlijke groei en bevrediging. Wanneer we hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen dragen we bij aan ons eigen welzijn en aan een geestelijk gezonde, opbouwende en harmonieuze wereld voor ons en onze kinderen.

Wij, Joop Smulders en Marleen Jonker, beide communicatie trainer en therapeut hebben zelf het moeizame pad gelopen van onbevredigende relaties en echtscheidingen, op zoek naar ware vervulling en eenwording met de ander. Vanuit onze ervaring begeleiden wij mensen, die de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun relaties, op weg naar meer liefdevolle en vervullende verbindingen.

Met respect omgaan met het onderwerp
Het thema ‘Seks, Liefde en Relaties’ vraagt om een extra respectvolle benadering, met name ten opzichte van grenzen. Vooraf wordt daarom door ons met de deelnemers contact opgenomen om hun motivatie voor deelname aan deze workshop te vernemen.
Seksualiteit kan voor veel mensen een beladen onderwerp zijn, alleen al het denken erover kan leiden tot angst of schaamtegevoelens. Maar het roept ook verlangens en hoop op tot verbetering van je intieme en relationele functioneren. Tijdens de workshop is een van de belangrijkste onderwerpen het goed leren voelen en niet overschrijden van je grenzen. Daardoor kun je je vrij voelen bij het aan de orde stellen van een onderwerp dat zo dichtbij komt.

Onze benadering
Wij benaderen het onderwerp vanuit een Spiritueel/Filosofisch en Relationeel/Therapeutisch standpunt. Medisch/Seksuologisch of Technisch is geen onderwerp tijdens deze workshop behalve wanneer deelnemers behoeften hebben aan toelichting of verklaringen.

Onze aanpak is gebaseerd op de basisbehoeften die elk mens heeft bij het aangaan van een relatie:
 • De behoefte om ergens bij te horen, dat wil zeggen aan binding.
 • De behoefte aan gelijkwaardigheid bij geven en nemen, dat wil zeggen aan evenwicht en balans.
 • De behoefte aan veiligheid van (sociale) regels en voorspelbaarheid, dat wil zeggen aan orde en basisveiligheid.
En is gebaseerd op de basisbehoeften die elk mens heeft indien de relatie leidt tot liefde en seks:
 • De behoefte om te kunnen kiezen tussen alleen zijn en aan samen zijn, dat wil zeggen aan vrijheid binnen de relatie.
 • De behoefte om lief te hebben en geliefd te worden, dat wil zeggen liefde.
 • De behoefte aan begeerte en lust, dat wil zeggen seksuele interactie.
Zowel voor Relaties als voor Liefde als voor Seks draait het om deze drie begrippen; verbinden, verdiepen en genieten.
Verbinden op energetisch, spiritueel, emotioneel, fysiek en communicatief/verbaal niveau.
Verdiepen is het contact leren maken met deze verbindingen.
Genieten is dan een gevolg van verbinden en verdiepen vanuit een positieve grondhouding.

Wat wordt zoal behandeld?
 • De fasen in een relatie; contact, hechting en zelfbescherming, intimiteit, seks en eventueel afscheid, rouw, zingeving en vervulling.
 • Het verschil tussen seks en liefde.
 • Het verschil tussen man en vrouw met name ten opzichte van Relatie, Liefde en Seks.
 • Het geven van de juiste aandacht zowel in de Relatie als in de Liefde als in de Seks.
 • Aanraken en aangeraakt worden.
 • Contact maken met jezelf en anderen.
 • Stil zijn in de seks.
 • Geven en ontvangen - Nemen en krijgen.
 • Seksualiteit en prestaties, de rol van de man en de rol van de vrouw.
 • Communicatie binnen relaties.
 • De grote emoties, schuld, schaamte en angst.
 • Beperkende gedachten of overtuigingen, de blokkades tot een vervullender leven.
 • Macht binnen relaties
 • Relatie als slagveld van de projectie
 • Wat is je doel? Bij Relaties, bij Liefde, bij Seks.
 • Wat zijn je grenzen? Grenzen leren voelen en aangeven.
 • Respect voor jezelf en voor elkaar
 • Angst versus Liefde
 • De 16 pijlers van een 5-sterrenrelatie.
Werkwijze
Tijdens deze workshop wordt, alles binnen door jou aangegeven grenzen, gewerkt met bio-energetische oefeningen, meditatie en geleide meditatie, aanraken en aangeraakt worden, massage en beweging en dans.

Deelnemers Deelnemers kunnen zowel koppels als alleenstaanden zijn. Een telefonisch intake gesprek behoort tot de procedure. Dit om de motivatie te vernemen en ter voorbereiding van eventuele specifieke onderwerpen die aangedragen worden door de deelnemers.

Wil je je opgeven doe dit dan bij Joop Smulders,
telefoon Frankrijk: 0033565116471
telefoon Frankrijk mobiel: 0033688399623
Voor contact via email klik hier

Volksuniversiteit Haarlem