Presentatie: Sex, Liefde en Relaties


Kan dat liefde zijn, wat elkaar opzuigt zoals een spons water?
William Blake

‘De liefde is rijk aan honing en aan gal’
Plautus 200 voor Christus


Deze presentatie is erop gericht om de gal zoveel mogelijk te beperken en de honing rijkelijk te nuttigen;
Joop Smulders en Marleen Jonker, Volksuniversiteit Haarlem

Waar we in het leven instinctief en van nature het meest naar verlangen is een bevredigende liefdesrelatie.
Een gelukkige verbintenis, die hartstochtelijk blijft en diepe emotionele voldoening schenkt en die in beide partijen het beste naar boven brengt.

Zo’n verbinding behoort tot onze mogelijkheden.

Maar het ontbreekt velen van ons aan inzicht hoe je lief kunt hebben en hoe je seksualiteit kunt aanvaarden als een vanzelfsprekend onderdeel van je leven en als een geschenk dat je voedt en verrijkt.
Er is geen leerschool voor de liefde, anders dan het leven zelf. Aan het aantal gebroken en vastgelopen relaties, de emotionele pijn en de seksuele frustratie kun je afmeten hoe hard deze leerschool is.
Over liefde en seks wordt vaak technisch gesproken, of medisch of het komt naar voren in grappen of erger nog, in het pornografische circuit. Gewoon open communiceren over waar je naar verlangt, waar je in de liefde tegen aanloopt, waarover je twijfelt of waarvoor je bang bent, daarvoor is nauwelijks een platform aanwezig.
Veel mensen hebben problemen met liefde voor zichzelf en liefde voor de ander. Met name op dit levensgebied ligt voor een ieder de beste mogelijkheid tot bewustwording, persoonlijke groei en bevrediging. Wanneer we hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen, dragen we bij aan ons eigen welzijn en aan een geestelijk gezonde, opbouwende en harmonieuze wereld voor ons en onze kinderen.

Wij, Joop Smulders en Marleen Jonker, beide communicatie trainer en therapeut hebben zelf het moeizame pad gelopen van onbevredigende relaties en echtscheidingen, op zoek naar ware vervulling en eenwording met de ander. Vanuit onze ervaring begeleiden wij mensen, die de verantwoordelijkheid willen nemen voor hun relaties, op weg naar meer liefdevolle en vervullende verbindingen.

  De 9 vormen van intimiteit
 • Emotionele intimiteit
 • Psychologische intimiteit
 • Intellectuele intimiteit
 • Seksuele intimiteit
 • Lichamelijke Intimiteit
 • Spirituele intimiteit
 • Esthetische intimiteit
 • Sociale intimiteit
 • Temporele intimiteit

Volksuniversiteit Haarlem