Boekenlijst

Hieronder tref je een aantal titels van boeken aan die vanuit Spiritueel Oogpunt waarde hebben om te lezen.
Deze boeken dragen tegelijkertijd een deel van onze filosofie en levensbeschouwing naar buiten.

Boeken over het Enneagram

De wijsheid van het Enneagram.
Geschreven door Don Richard Riso en Russ Hudson.

Enneagram basisboek
Geschreven door Don Richard Riso en Russ Hudson. Een aanvulling voor het bovenstaande boek.

Handboek Enneagram
Geschreven door Helen Palmer.

Werken met het Enneagram
Geschreven door Hanna Nathan. Een echt Ĺwerkĺboek over het proces van groei.

Wanneer koesteren hoop betekent, de helende kracht van het kind in jezelf
Geschreven door John Bradshaw.

Enneagram, je persoonlijkheid verklaard
Geschreven door Claudio Narranjo. Een van de grondleggers van het hedendaagse gebruik van het Enneagram.

De spirituele dimensie van het Enneagram
Geschreven door Sandra Maitri.

Negen Facetten van Eenheid
Geschreven door A.H. Almaas en ook een volgeling van Narranjo.

Het Team in jezelf. Ontdek je veelzijdigheid met het enneagram
Geschreven door Frank Schaper en Azwin Ressang.

Liefde in Wonderland
Geschreven door Riekje Boswijk-Hummel. Een goed boek om te gaan beseffen hoe projectie, overdracht en tegenoverdracht werken tussen mensen.

De kernkwaliteiten van het Enneagram
Geschreven door Daniel Ofman en Rita van der Weck

Het Enneagram voor beginners
Geschreven door Helen Palmer

Ontdek je sterke kanten
Geschreven door Jorrit Jorritsma en Willem Jan van de Wetering

Coachen met het Enneagram
Geschreven door Renske van Berkel. Een boek wat meer ingaat op coachingsvaardigheden dan op de diepgang met werken met het Enneagram maar is zeer bruikbaar indien men het Enneagram als coachingsinstrument wil gaan gebruiken.

Boeken over Re´ncarnatie

Handboek Re´ncarnatietherapie
Drs. R. van der Maesen en drs. R. Bontenbal, De Tijdstroom, 2002

Meer dan een leven, psychische problemen verklaard door vorige levens
Joan Grant en Denys Kelsey, 1973, ISBN 90-202-4843-8

De mens heeft vele levens
Onderzoek door dr. Helen Wambach, University of California, ISBN 90-202-4905-3

Herinnering, een jungiaans therapeut ontdekt vorige levens
Roger J. Woolger, ISBN 90-6069-785-5

Terug naar vorige levens
Thorwald Dethlefsen, ISBN 90-202-5552-5

Esoterische psychologie, het lot als levenskans
Thorwald Dethlefsen, ISBN 90-202-5471-5

Ring van Licht, Re´ncarnatie: denkbeelden en ervaringen
Hans ten Dam, ISBN 90-6229-028-0

Onmogelijke herinneringen, re´ncarnatiebeelden van de holocaust
Rabbijn Yonassan Gershom, ISBN 90-6038-404-0

Onverklaarbaar verdriet, de verwerking van trauma's uit vorige levens
Rabbijn Yonassan Gershom, ISBN 90-6038-444-X

Re´ncarnatie en levenslot
Pieter Barten, ISBN 90-6010-792-6

Voorbije levens, Regressietherapie in de praktijk
Glenn Williston & Judith Johnstone, ISBN 90-389-0609-

Boeken over Therapie

Vrij van schaamte, van pijn naar levenskracht
John Bradshaw, ISBN 90-202-6001-4

Wanneer koesteren hoop betekent, de helende kracht van het kind in jezelf
John Bradshaw, ISBN 90-274-2909-X

Hypnotherapie, het gebruik van taal volgens de methoden van Milton H. Erickson
Richard Bandler & John Grinder, ISBN 90-6020-268-6

Mijn stem gaat met je mee.... (over hypnotherapie)
Milton H. Erickson, ISBN 90-6350-041-6

De betovering van de taal, NLP voor gedragsverandering
Richard Bandler & John Grinder, ISBN 90-6020-331-3

Hoe haal je wat in je hoofd, NLP
Richard Bandler, ISBN 90-215-9629-6

Coaching, een inleiding voor praktijk en opleiding
Astrid Schreyogg, ISBN 90-430-0513-4

Vonken van Verlangen, Systemisch werk, perspectief en praktijk
Wibe Veenbaas & Joke Goudswaard, ISBN 90-800-5077-6

De Creatiespiraal
Marinus Knoope, ISBN 90-804677-1-5

Zonder grenzen, Oosterse en Westerse benadering van persoonlijke groei
Ken Wilber, ISBN 90-6350-025-4

Doorbreek de illusie
Stephen Wolinsky, ISBN 90-6963-431-7

Kwantumbewustzijn, een brug van psychologie naar spiritualiteit
Stephen Wolinsky, ISBN 90-6963-382-5

De innerlijke criticus ontmaskerd
Hal & Sidra Stone, ISBN 90-72455-26-6

Trauma en Herstel, de gevolgen van geweld en mishandeling thuis tot politiek geweld
Judith Hermans, ISBN 90-284-1653-6

The Primal Wound, understanding the adopted child
Nancy Newton Verrier, ISBN 0-9636480-0-4

Het drama van het begaafde kind, op zoek naar het Ware Zelf
Alice Miller, ISBN 90-269-4669-5

In het beginne was er opvoeding
Alice Miller, ISBN 90-269-2709 6

De herontdekking van het ware zelf
Ingeborg Bosch, ISBN 90-269-2346-5

Non-Violent Communication: a Language of Life
Marshall B. Rosenberg, Ph.D., ISBN 1-892005-03-4

The Child, The Family and the Outside World
D.W. Winnicott, ISBN )-14-013658-4

Babies and Their Mothers
D.W. Winnicott, ISBN 1-85343-007-2

Man's Search for Meaning, the classic tribute to hope from the Holocaust
Viktor E. Frankl, ISBN 1844123239-0

Mens worden, een visie op persoonlijke groei (clientgerichte psychotherapie)
Carl R. Rogers, ISBN 90-6131-248-5

Essentie, de diamanten weg naar zelf-realisatie
A.H. Almaas, ISBN 90-6963-299-3

Waking the Tiger, healing trauma
Peter A. Levine, ISBN 1-55643-233-X

The New Primal Scream
Dr. Arthur Janov, ISBN 0-349-10203-1

Herinneren, een handboek voor Menselijke Evolutie
Steve Rother & De Groep, ISBN 90-73798-69-8

The Tommorrow Trap, Unlocking the secrets of Procrastination - Protection Syndrom
Karen E. Peterson, ISBN 1-55874-417-7

De niet-herkende boeddha
Hans Knibbe, ISBN 90-215-8734-3

Het boek van de liefde, over de vele facetten van liefde
Daphne Rose Kingma, ISBN 90-6963-538-0

De toekomst van de liefde, beleving van liefde in een tijd van veranderende relatievormen
Daphne Rose Kingma, ISBN 90-2301-050-7

Working with Relationship Triangles
Guerin, Fogarty, Fay & Gilbert Kautto, ISBN 1-57230-143-0

Working with Resistance
Martha Stark, ISBN 0-7657-0370-x

Modes of Therapeutic Action (over overdracht en tegen-overdracht)
Martha Stark, ISBN 0-7657-0250-9

The Way of the Shaman
Michael Harner, ISBN 0-06-250373-1

Medicine for the Earth
Sandra Ingerman, ISBN 0-609-80517-7

Soul Retrieval, mending the fragmented Self
Sandra Ingerman, ISBN 0-06-250406-1

Instant Healing
Serge Kahili King, Ph.D., ISBN 1-58063-159-2

Boeken Vrouw-Zijn

De ontembare vrouw als archetype in mythen en verhalen
Clarissa Pinkola Estes, ISBN 90-230-0849-9

The 13 Clan Mothers, Sharing the truth of an Ancient Feminine Wisdom Tradition
Jamie Sams, ISBN 0-06-250756-7

Dans van woede, vrouwen en de kracht van hun boosheid
Dr. Harriet G. Lerner, ISBN 90-414-0573-9

A circle of thirteen, Myths and Stories of Woman' s Ancient Wisdoms
Carolyn Hillyer, Seventh Wave Music

The oracle of Nights, A Journey into The Cave Carolyn Hillyer, Seventh Wave Music

A witch alone, thirteen moons to master natural magic
Marian Green, ISBN 0-00-713323-5

Het grote boek van de Maan, over de energie, de wijsheid en de invloed van de maan op ons dagelijks leven
Claudia Versluis, ISBN 90-6378-535-6

Schaduwzuster
Lynn V. Andrews, ISBN 90-6325-500-4

Medicijnvrouw
Lynn V. Andrews, ISBN 90-6325-286-2

De vlucht van de zevende maan
Lynn V. Andrews, ISBN 90-6325-290-0

The sorcerer's crossing, a Woman's Journey
Taisha Abelar, ISBN 0-14-19366-9

Terug naar 'Teksten Algemeen'