Stress 'Volksvijand nummer EEN'De voorbeelden die in dit boek worden gebruikt zijn fictief. Elke gelijkenis met bestaande personen of organisaties is onbedoeld en berust uitsluitend op toeval. In dit boek wordt van de mannelijke vorm gebruik gemaakt. In onze Nederlandse taal ontbreekt het helaas nog steeds aan ongekunstelde woorden waarmee beide geslachten worden omvat. Waar wij Hij schrijven, bedoelen wij hij/zij.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opname of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

'Inleiding'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 1 'Wat is Stress?'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 2 'Oorzaken van Stress - Stressoren'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 3 'Gevolgen van Stress, Strains'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 4 'Draagkracht versus Draaglast'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 5' Stressverschijnselen binnen organisaties'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 6 'Stress en Managementstijl'
Boek - Strijd tegen Stress
Hoofdstuk 7 'Stresspreventie: Wat kun je zelf doen?'
Boek - Strijd tegen Stress

Programma-overzicht Stress - Onder Constructie

Terug naar Teksten Algemeen