Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht

Dit boek gaat over emoties en overtuigingen, wat zij ons te vertellen hebben, wat hun functie is, hoe wij hebben geleerd ze te vervormen en welke gevolgen dit heeft.
We beschrijven hoe het niet beschikken over intelligentie met betrekking tot ons gevoelsleven, leidt tot innerlijke tegenstrijdigheden die een spanning oproepen die moet worden opgelost. Hoe op grond hiervan een heel systeem van bescherming wordt opgebouwd. En hoe we daardoor steeds verder verwijderd raken van onze ware identiteit, ons wezenlijke gevoel en onze authentieke verlangens, omdat we hopeloos verstrikt zijn geraakt in het conflict tussen denken, doen en voelen. En hoe dit uiteindelijk uitmondt in de ontkenning van onze behoeften en daarmee leidt tot de wezenlijke aantasting van onze vitaliteit, zingeving en levenslust.
Als wij geen of weinig besef hebben van hetgeen er in ons omgaat, kunnen wij overspoeld raken door ons gevoel. Het slokt ons op en we kunnen er niet aan ontsnappen. Dat maakt ons veranderlijk, stuurloos, onberekenbaar en onzeker. Wanneer we over emotionele intelligentie beschikken, zijn wij in staat onze emoties te reguleren. We zijn ons dan bewust van onze stemmingen in het moment en we zijn in staat om onze behoeften te onderkennen, te aanvaarden en te communiceren, om onze grenzen te trekken en onze interne conflicten te verwerken. Dat maakt ons zelfbewust en autonoom.
Elk gevoel bergt een boodschap in zich en heeft waarde en betekenis. Het gaat erom deze waarde te ontdekken en een plek te geven. Hiermee bereiken we evenwicht. Gevoelens dienen zich op de juiste wijze te verhouden tot de omstandigheden. Alleen door hier gerichte aandacht aan te geven en bewustzijn te ontwikkelen, kunnen wij emoties voor ons laten werken in plaats van tegen ons.
Wij willen u met dit boekje een handreiking bieden voor uw verdere groei en ontwikkeling.

Joop Smulders en Marleen Jonker

Hoofdstuk 1 'Inleiding'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 2 'De Intelligentie van je Ware Kracht'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 3 'Dat wat we niet mogen zijn'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 4 'De beleving uit zich in Gedrag en Vaardigheden'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 5 'Onze Afweermechanismen'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 6 'Onze Interne Conflicten'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 7 'Emoties en Emotionele Intelligentie'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 8 'Werken aan je Geestelijk Welbevinden'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 9 'Oefeningen'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Hoofdstuk 10 'Literatuurlijst'
Boek Emotionele Intelligentie - Werken aan je Ware Kracht
Programma-overzicht Emotionele Intelligentie - Onder Constructie -
Terug naar 'Teksten Algemeen'